Carta da AGPTI á Sociedad Hispánica Jules Verne

Hoxe, día 28 de marzo de 2019, a AGPTI, a través da súa Vogalía de Tradución Literaria, enviou unha carta á Sociedad Hispánica Jules Verne para lle mostrar o seu desacordo en relación ás condicións dun proxecto de tradución francés-galego da sociedade e para lle dar as súas impresións co fin de que sexan tidas en conta neste e en futuros proxectos.

Pódese acceder a unha copia da carta remitida á sociedade nesta ligazón.

(Actualización do 16 de abril de 2019)