Carta da Sociedad Hispánica Jules Verne á AGPTI (e resposta)

O 28 de marzo a AGPTI remitiu unha carta á Sociedad Hispánica Jules Verne en relación ás condicións dun proxecto de tradución do francés ao galego.

Agora, a pedimento da propia sociedade, publicamos a carta de réplica que a AGPTI recibiu con data de 10 de abril. Tamén pomos á disposición do público o escrito de resposta que enviamos onte, día 15 de abril.

Queremos subliñar que non é a nosa intención ofender nin atacar a SHJV, senón reivindicar os nosos dereitos e valorizar o proceso da tradución literaria.