Comunicado sobre o uso de linguas oficiais no Congreso dos Deputados

A raíz do debate popular pola recente aprobación dunha proposta de reforma do regulamento do Congreso dos Deputados para o emprego das linguas oficiais en toda a actividade parlamentaria, as asociacións da Rede Vértice —por iniciativa da AGPTI— emitimos hoxe mesmo un comunicado sobre este asunto.
O comunicado plurilingüe en castelán, galego, catalán e éuscaro está á vosa disposición de xeito permanente na sección «Comunicados» de www.redvertice.org e, tamén, en descarga directa aquí.
Comunicado sobre o uso de linguas oficiais no Congreso dos Deputados