Ámbito de especialización: Audiovisual

(videoxogos, dobraxe…)