Nace o Foro Reimprímite

Nunha data tan especial coma a do Día do Libro, nace en Compostela o Foro Reimprímite para reivindicar a importancia do soporte impreso na industria do libro e conformarse como un foro de diálogo permanente entre todos os axentes que participan na cadea de valor do sector.

A AGPTI é unha das vinte organizacións que conforman este foro, impulsado polo Clúster do Produto Gráfico e do Libro Galego e a Asociación Galega de Editores.

Pódese consultar a nota de prensa completa aquí.