Óscar Curros Moure

Xornalista e tradutor

Periodista y traductor

Jornalista e tradutor

Journalist and translator

 

Licenciado en Xornalismo pola Universidade de Santiago de Compostela (USC, 2003), con máster en Xestión Estratéxica da Comunicación Organizacional e das Relacións Públicas pola Universidade de São Paulo, Brasil (USP, 2009) e máster en Educación en Dereitos Humanos pola Universidade de Brasilia, Brasil (UnB, 2015).