Samuel Solleiro González

Son tradutor e subtitulador profesional desde 2013 baixo a rúbrica TraduZebra.
Traduzo de francés, inglés e portugués para español e galego, e destas dúas linguas entre elas.
Ofrezo servizos de tradución audiovisual (tradución de subtítulos, pautado, subtítulos para xordos, dobraxe, guións), tradución de libros e documentos e outros servizos editoriais (revisión estilística e ortotipográfica, edición de textos, elaboración de índices, DTP).

Ámbitos de especialización
Ferramentas de tradución