Silvia Gago Ferreiro

Tradutora especializada en traducións do ámbito financeiro, económico e xurídico. Con vinte anos de experiencia no sector bancario co cal estou moi familiarizada con calquera documento económico, bancario e xurídico. Graduada en Tradución e Interpretación pola Universidade de Vic, licenciada en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade de Vigo e con varios másteres especializados no sector financeiro e en mercados financeiros, así como en tradución para organismos internacionais. Adxunto ligazón á páxina de LinkedIn para consulta en varios idiomas.

www.linkedin.com/in/silviagagoferreiro