Traduxuntanza ​da AGPTI ​en Cangas

O sábado, día 27/08/2016, imos celebrar unha traduxuntanza en Cangas (Pontevedra).

Pode asistir calquera tradutor(a), intérprete e estudante de TeI, mesmo que non sexa socia/o da AGPTI.

Máis información en https://www.facebook.com/events/2051838648375328/.