Traduxuntanza ​da AGPTI ​en Ponteareas

O vindeiro venres, día 13 de maio, ás 18.00 imos reunirnos en Ponteareas (Pontevedra), para coñecérmonos mellor.

Pode asistir calquera tradutor(a), intérprete ou estudante de TeI, mesmo que non sexa socia/o da AGPTI.

Máis información en https://www.facebook.com/events/258416577844129/.