Traduxuntanza ​da AGPTI ​na Coruña

O vindeiro domingo, día 17/07/2016, imos celebrar unha traduxuntanza na Coruña.

Pode asistir calquera tradutor(a), intérprete e estudante de TeI, mesmo que non sexa socia/o da AGPTI.

Máis información en https://www.facebook.com/events/625904810898394/.