Xunta Directiva

A xunta directiva da AGPTI está composta polas seguintes persoas:

Beatriz Fariñas Garrote

Presidencia

presidencia@agpti.org

Jose Rodríguez Gómez

Secretaría

secretaria@agpti.org

Paloma Barrera Crespo

Vogalía de Formación

formacion@agpti.org

José-Luis Pérez Morais

Vicepresidencia

vicepresidencia@agpti.org

Laura Iglesias Pérez

Tesouraría

tesoureria@agpti.org

Ana Hermida Ruibal

Vogalía

vogalia1@agpti.org