Xunta Directiva

A xunta directiva da AGPTI está composta polas seguintes persoas:

Iria Taibo

Iria Taibo Corsanego

Presidencia

presidencia@agpti.org

Gabriel Álvarez Martínez

Vicepresidencia e Vogalía de comunicación

vicepresidencia@agpti.org
comunicacion@agpti.org

Béatrice Pépin

Secretaría

secretaria@agpti.org

Cristian Marcote Lobelos

Tesouraría e convenios

tesoureria@agpti.org

Paloma Barrera Crespo

Vogalía de formación

formacion@agpti.org

Lara Santos Suárez

Vogalía de interpretación

interpretacion@agpti.org

Raquel Senra

Vogalía de tradución literaria

traducion.literaria@agpti.org

Iria Castro Fernández

Vogal

vogal1@agpti.org

Celia Recarey Rendo

Vogal

vogal2@agpti.org

RedVértice

Vértice

Representante