Silvia Carril Caldelas

Son tradutora autónoma especializada na tradución, transcreación e localización de software, aplicacións móbiles e sitios web.

Ofrezo solucións lingüísticas para as empresas no eido dixital, sector no que os meus coñecementos e experiencia son de grande utilidade. O servizo de tradución e localización que ofrezo está apoiado por uns sólidos coñecementos técnicos e 25 anos de experiencia nesta industria.

Isto permíteme proporcionarlles aos meus clientes asesoramento experto, mantendo sempre os máis altos niveis de calidade, cunha entrega rápida e eficiente.

Colaboro de xeito proactivo con todos os meus clientes e proporciono resultados sistemáticos sen perder nunca de vista o mercado destino para que o seu produto ou servizo sexa comprendido e teña o mesmo impacto que sería de esperar entre o público de orixe. Na miña calidade de falante nativa do castelán cun detallado coñecemento do inglés, a miña perspectiva bilingüe permíteme identificar aspectos culturais e idiomáticos complexos que marcan a diferenza.